Boven-Slinge creëert natuurbelevingen

Boven-Slinge is in 2013 opgericht door Lianne Lettink, een ervaren projectmanager en adviseur, gespecialiseerd in klimaatadaptatie, natuur- en waterbeheer. "Het creëren van een natuurlijke, biodiverse, klimaatadaptieve omgeving draagt bij aan een positieve natuurbeleving. Door mijn kennis en ervaring kan ik bijdrage aan het realiseren van deze omgevingen in het stedelijk gebied".

Samen naar een klimaatadaptieve omgeving

De stedelijke omgeving heeft meer natuur nodig. Niet alleen om klimaatadaptief te kunnen zijn, maar ook om mensen weer bewust te laten worden hoe belangrijk een natuurlijke omgeving is. Een natuurlijke omgeving kan bijdragen aan het woongenot, vermindering van stress en verhoging van de betrokkenheid bij de omgeving. Om dit te kunnen bereiken is samenwerking noodzakelijk. Samenwerking tussen verschillende organisaties, zoals gemeenten, waterschap, provincie en bedrijven, maar ook samenwerking binnen deze organisaties. Voor het klimaatadaptatief inrichten van de openbare ruimte is het noodzakelijk om al bij het ontwerp rekening te houden met bijvoorbeeld hoosbuien, hittestress en het verhogen van de biodiversiteit. Ook het informeren, enthousiasmeren en betrekken van inwoners bij de plannen is van cruciaal belang om de omgeving klimaatadaptief te maken. Boven-Slinge kan bijdragen aan het realiseren van klimaatadaptieve omgevingen in het stedelijke gebied.

Meer weten?

Neem contact op via: l.lettink@hotmail.nl